เชิญร่วมสั่งจองปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ.2563

สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมสั่งจองปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ.2563 ในราคาเล่มละ 140 บาท (เฉพาะสมาชิก สอท. เล่มละ 130 บาท ท่านละไม่เกินสิบเล่ม รายละเอียด PDF