ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 152 หมู่ 3 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร (053) 611530, (053) 612979 โทรสาร (053) 611530