ตราสัญลักษณ์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน