ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่ 152 หมู่ 3 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร (053) 611530, (053) 612979
โทรสาร (053) 611530