วันที่ 1 ตุลาคม 2561 คัพเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดกลางทุ่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน