วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ชมรม อสม.บ้านสบป่อง โรงเรียนบ้านสบป่องร่วมกับเครือข่ายชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านกุงไม้สัก ร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านสบป่อง หมู่ 6 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในนามแกนนำและผู้ประสานงานจัดกิจกรรมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันจนบรรลุผลสำเร็จด้วยดี เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านสบป่องทุกคน