วันพุธที่ 11 ก.ค.61 นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู และทุกภาคส่วนฯ ในตำบลปางหมู จัดกิจกรรม จิตอาสา รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561