ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “บุบผาเพชร” ที่สูญเสียคุณอำนาจ บุบผาเพชร หัวหน้าครอบครัว และ ผอ.รพ.สต.บ้านนาปลาจาด อย่างไม่มีวันกลับ ชาวสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง