วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายสุรพล วนาภรณ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ลานกีฬาหน้าสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติประธานเปิดงาน และร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน