วันที่ 11 เม.ย.61 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สจ.มส. นายปฐม นวลคำ รอง นพ.สสจ.มส. นายสมบัติ ดุลยรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค นายสุรพล วนาภรณ์ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน และคณะ ออกตรวจเยี่ยมด่านอำนวยความปลอดภัยทางถนน ณ ด่านจุดตรวจแขวงการทางแม่ฮ่องสอนและจุดตรวจหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาจังหวัดแม่ฮ่องสอน