คำแนะนำประชาชน : สถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ

คำแนะนำสำหรับการจัดโรงทาน (8 เม.ย. 2563) คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (delivery) (2 เม.ย. 2563)