ขออนุมัตินำรายงานผลการดำเนินการตามแผนเผยแพร่บนเว็บไซท์

รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯ eb10(2)ข้อ 6 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรมและนำขึ้นเว็บ

เจ้าหน้าที่ สสอ.+รพ.สต.เมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท

ก่อนการประชุมประจำเดือน ธันวาคม  2560  คณะเจ้าหน้าที่ สสอ.+รพ.สต.เมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2560 เวลา 09.00 น. นำโดยท่านสุรพล  วนาภรณ์  สาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมกล่าวปฏิญาณร่วมกันจะไม่ทนต่อการทุจริตทุกประเภทอีกต่อไป

1 2 3