หนังสือขอความเห็นชอบนำคำสั่งให้ปฏิบัติตามคู่มือป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเผยแพร่บนเว็บไซท์

หนังสือขอความเห็นชอบนำคำสั่งให้ปฏิบัติตามคู่มือฯ เผยแพร่บนเว็บไซท์ คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (เว็บ)  

คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561

คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2561

เจ้าหน้าที่ สสอ.+รพ.สต.เมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท

ก่อนการประชุมประจำเดือน ธันวาคม  2560  คณะเจ้าหน้าที่ สสอ.+รพ.สต.เมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2560 เวลา 09.00 น. นำโดยท่านสุรพล  วนาภรณ์  สาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมกล่าวปฏิญาณร่วมกันจะไม่ทนต่อการทุจริตทุกประเภทอีกต่อไป

1 10 11 12